Powered by Invision Power Board

>divXsweden forum -> divXswedens regler
divXswedens regler
Inledning

divXswedens forum har primärt ett fokus på undertexter och författande/översättning av dessa. På våra medlemmars önskemål finns det även andra sektioner såsom t ex forum för frågor och svar, filmsnack, filmrecensioner, och ett Café för lite mer allmän konversation.

Eftersom inte alla har samma inställning som vi som driver den här sidan så har vi formulerat ett par regler som gäller UTAN undantag!

Viktigt: Inlägg som inte följer nedanstående regler kommer att redigeras, låsas eller raderas utan varning!


Huvudregler (För en utförlig lista över våra regler, se nedan.)

 • Inget prat om warez, P2P nätverk, hackning, piratkopiering eller andra olagliga aktiviteter är tillÃ¥tet.
 • Om det finns forumspecifika regler läs dem.
 • Använd sökfunktionen innan du frÃ¥gar eller efterlyser nÃ¥got i forumet.
 • Skapa dina inlägg i rätt forumsektion.
 • Skriv tydligt och sÃ¥ korrekt du kan. Ingen kräver perfektion men försök stava ordentligt.
 • 3 varningar resulterar i avstängning frÃ¥n dessa sidor.

Allmänna regler:

 • Varningar
  Det kommer att delas ut varningar fr�n moderatorerna. 3 varningar medf�r avst�ngning och det enda s�ttet att �verklaga en varning �r att skicka ett PM till leffe. Eftersom moderatorerna har f�tt fullt f�rtroende s� kommer det att kr�vas en riktigt bra f�rklaring till varf�r moderatorn hade fel och varningen skall dras tillbaka. Alla diskussioner i forumet om varningarna kommer oavkortat att leda till en till.
  Detsamma g�ller spydigheter/of�rsk�mdheter mot moderatorer/admins

 • Inga olagligheter till�tna
  Allt tal om, referenser, l�nkningar mm till olagligheter till�ts ej. Detta inkluderar allt fr�n diskussioner om popul�ra fildelningsprogram till sk rippning av upphovsr�ttsskyddat material (DVD skivor etc). Tyv�rr s� till�ter vi inte heller direktl�nkningar i v�rt forum till undertexter som ligger p� andra sidor. Oavsett om det �r "hemmagjorda" eller rippade fr�n DVD.

 • Registrering
  Man f�r bara registrera sig under ett namn p� forumet. Personer som registrerar sig med flera konton kommer att bannas utan varning. Det finns dessutom en v�nteperiod p� 3 dagar innan man kan posta sitt f�rsta inl�gg, detta f�r att vi inte skall drabbas av nya medlemmar som fr�gar utan att s�ka f�rst. Detta �r n�dv�ndigt d� samma fr�ga dyker upp alltf�r m�nga g�nger fr�n nyregistrerade medlemmar.

 • Kontakta moderatorer/Crew (PM)
  Det �r inte till�tet att skicka PM till moderatorer eller Crew f�r att st�lla fr�gor av allm�n karakt�r som likav�l kan l�sas via forumet.

 • Var tydlig i b�de rubrik och inl�gg
  Ha TYDLIGA �mnesrubriker. Man ska inte beh�va klicka p� inl�gget f�r att f�rst� vad det handlar om. Rubriker som �Hj�lp!� s�ger inget om din tr�d utan f�rs�k ist�llet beskriva ditt problem p� ett kortfattat s�tt. Anv�nd inte VERSALER eller andra tecken f�r att dra till dig uppm�rksamhet. Detta g�ller i b�de rubriken och i inl�gget. Vi uppmanar ocks� till att ni f�rs�ker skapa l�sliga inl�gg, dvs. inl�gg som inte best�r av ett blandande av stora och sm� bokst�ver och tecken i alla dess former. Anv�nd er av stor bokstav, punkter samt radbrytningar och t�nk p� att ju l�sligare ert inl�gg �r desto st�rre chans �r det att ni f�r svar och hj�lp. Inl�gg som �r skrivna med on�digt stort antal utropstecken, fr�getecken och/eller d�r brukandet av smileys �r on�digt stort till�ts heller inte i forumet.

 • Skillnaden mellan Forum och Chat
  Detta �r ett diskussionsforum och inte en chatsida. Se d�rf�r till att ditt inl�gg �r relevant och bidrar till �mnet n�r du postar. Exempel p� inl�gg som inte f�r speciellt mycket till en tr�d �r t.ex. �H�ller med!�, �Bra gjort!�, �Du har fel!�, samt inl�gg som bara inneh�ller en eller flera smilies t ex. S�dana inl�gg �r ej �nskv�rda eftersom de inte tillf�r n�got vettigt. Det �r givetvis inte n�dv�ndigt att delta i �mnen om du inte tycker att du har n�got att tillf�ra. Det �r direkt f�rbjudet att posta i syfte att �ka sitt antal inl�gg.

 • Netiquett - L�s och s�k f�rst
  I komplement till reglerna och f�r att ytterligare hj�lpa v�ra medlemmar finns det i de olika sektionerna klistrade �mnen och viktiga meddelanden i form av regler, guider och FAQ's f�r olika saker. Det kan handla om hur man skall posta en tr�d i just det forumet, eller svar p� vanligt f�rekommande fr�gor. Ut�ver detta finns det �ven ett forum enbart f�r guider. Det �r varje medlems skyldighet att ta del av denna information innan man postar i respektive sektion i forumen. Speciellt viktig �r sektionen "divXsweden informerar".

  Eftersom detta �r ett v�ldigt stort forum d�r m�nga fr�gor redan diskuterats och m�nga problem redan l�sts s� �r det viktigt b�de f�r egen skull och de som vill hj�lpa till att man l�ser de FAQs och forumspecifika regler som finns innan man skapar ett inl�gg. Detta f�r att de som hj�lper till skall kunna koncentrera sig p� att hj�lpa till med att l�sa problem som �nnu ej l�sts ist�llet f�r att g�ra s�dant som du likav�l sj�lv kan g�ra - dvs s�ka efter tr�dar p� redan l�sta problem och undvika dubbelpostningar.

  F�rs�k d�rf�r f�rst att s�ka upp en tr�d som behandlar just ditt problem och anv�nd dig av denna om du har ytterligare fr�gor r�rande samma �mne. Detta minskar antalet poster i forumet och g�r det mer l�ttl�st vilket i sin tur leder till att och du f�r b�ttre hj�lp. T�nk �ven p� att den information du finner i forumet �r andra anv�ndares privata �sikter vilket inneb�r att du ska behandla den som s�dan och inte ge dig p� avancerade datorinst�llningar utan att vara s�ker p� att det du g�r �r r�tt.

 • Netiquett - H�ll fokus
  Det �r l�tt att glida ifr�n �mnet i ett inl�gg. F�rs�k se till att just ditt inl�gg inte tar tr�den �nnu l�ngre ifr�n ursprungs�mnet. Om DivXSweden Crew m�rker att �mnet sp�rat ur f�r mycket kan det h�nda att tr�den l�ses, delas upp eller rensas fr�n irrelevanta inl�gg. Titta alltid p� vad den som skapade tr�den �syftade. Om du m�rker att det finns ett behov av att diskutera sido�mnen s� ta hellre upp detta i en ny tr�d, s� att tr�dens ursprungsf�rfattare kan beh�lla just sitt �mne i fokus (g�ller speciellt f�r supporttr�dar).

 • Netiquett - Posta i r�tt forum
  Forumet �r uppdelat i ett flertal sektioner med tillh�rande forum. Under varje forumtitel �terfinns en kort beskrivning av just det forumets syfte. Det �r d�rf�r viktigt att du t�nker p� att posta i r�tt forum. Att skapa fler �n ett inl�gg om samma sak i olika forum (sk "korspostning") inte till�tet. De inl�gg som skapas i respektive forum m�ste ha ett syfte och ett �mne som �r relevant f�r just det forumet.

 • Netiquett - Var noggrann
  Om ditt inl�gg �r i form av en fr�ga d�r du beh�ver teknisk hj�lp �r det viktigt att du s� noggrant som m�jligt beskriver vad som �r fel eller vad du har f�r problem. Om det t ex handlar om uppspelning av media, s� var noga med att ange vad f�r sorts program, codecs, filter och liknande du idag anv�nder dig av. �r det ett h�rdvarurelaterat problem, s� f�rs�k ge en s� detaljerad specifikation du kan �ver din dator (Operativsystem, CPU, moderkort, minne, grafikkort, etc). Ju utf�rligare beskrivning, desto l�ttare har du att f� hj�lp.

 • Netiquett - Br�k och personangrepp
  Vi till�ter inte svordomar, kr�nkningar, rasism, br�k, personliga vendettor, eller andra otrevligheter h�r p� forumet. Vi r�knar �ven med att alla v�ra medlemmar f�ljer reglerna f�r personlig integritet och inte sprider saker som diskuterats privat emellan medlemmar eller DivXSweden Crew utan att b�gge parter godk�nt detta. DivXSweden's Crew f�rbeh�ller sig r�tten att censurera och radera inl�gg. Detta inneb�r att delar av, eller hela, ditt inl�gg kan komma att tas bort utan varning.

 • Om du har klagom�l
  Om du har klagom�l eller �r missn�jd med n�gon eller n�got, ta upp detta via privata meddelanden till moderatorn i det specifika forumet, och posta inte om det i forumet. �mnen av denna karakt�r skall h�llas fr�n forumet. Kom ih�g att inte vara sj�lvisk och d�rmed f�rst�ra upplevelsen f�r andra i forumet d� reglerna h�r �r skapta f�r att f�rs�ka skapa en trevlig atmosf�r f�r alla bes�kare. Om du anser att moderatorn i forumet inte kan adressera ditt �mne skicka d� ist�llet ett privat meddelande till n�gon av administrat�rerna. Forumet �r s�ledes f�r v�ra bes�kares b�sta och har faktiskt inte alls n�got med "demokrati" att g�ra, utan �r en m�tesplats f�r personer med gemensamma sakliga intressen. Inl�ggens inneh�ll skall d�rf�r formuleras med detta i �tanke.

 • Reklam och s�ljf�rbud
  Reklam, s�ljaktiviteter, bettleri och liknande �r totalf�rbjudet p� forumet. N�gon som helst kommersiell aktivitet tolereras inte oavsett direktl�nkad eller genom n�gon annan sida vare sig genom inl�gg eller privata meddelanden. All k�p- eller s�ljaktivitet �r f�rbjuden.

 • �nska undertexter
  �nskningar och efterlysningar g�llandes undertexter skall ske i forumet �nskningar och efterlysningar. Tr�darna skall formuleras enligt de regler som finns i forumet. Alla andra inl�gg tas bort direkt.

 • Moderatorerna best�mmer
  Du som anv�ndare m�ste acceptera att forumet styrs av utvalda moderatorer. Deras jobb �r att sk�ta forumet f�r allas b�sta och du m�ste d�rf�r acceptera att deras vilja �r lag. Om du k�nner dig or�ttvist behandlad s� m�ste du f�rst� att det alltid finns en anledning bakom varje �tg�rd utf�rd av moderatorerna. Har du trots detta n�gra synpunkter, klagom�l, �sikter eller fr�gor ang�ende n�gon av moderatorernas beteende s� ta upp detta via ett PM till n�gon av administrat�rerna INTE i forumet. S�dana inl�gg tas bort direkt och resulterar i en varning. Om din tr�d skulle l�sas s� skicka inte ett PM till moderatorn och be om f�rl�telse, vi tar f�r givet att du l�rt dig av ditt misstag.

DivXSweden reserverar r�tten att �ndra dessa regler n�r som helst, d�rf�r b�r du l�sa dem med j�mna mellanrum.


Allm�nt om �vers�ttningar:
 • Den enda formen av undertexter du f�r ladda upp p� DivXSweden �r s�dana som du gjort sj�lv i rollen av �vers�ttare h�r p� DivXSweden.

 • Nyb�rjar�vers�ttare som �nnu inte har erh�llit ett eget �vers�ttarkonto m�ste v�nta tills en DVDrip/Screener sl�ppts p� internet innan du f�r �vers�tta den.

 • Om du inte kan h�lla utsatt f�rdigdatum f�r din �vers�ttning m�ste du �ndra det i god tid.

 • Ett �vers�ttningsprojekt �t g�ngen. Man f�r inte reservera film�vers�ttningar och skjuta dem p� framtiden. Man f�r inte heller reservera eller "boka" �vers�ttningar som man inte t�nkt p�b�rja med en g�ng.

 • Maximal tid man f�r s�tta p� ett projekt �r 30 dagar. Givetvis g�r denna tid att f�rl�nga inom rimliga gr�nser om �vers�ttningen g�r knaggligt.

 • Vi arbetar bara med �vers�ttningar f�r Retail DVDs. I undantagsfall �ven Screener DVDs. (�nskningar f�r dock g�ras f�r andra releaser)

 • Vill du synka om / r�tta en �vers�ttning gjord av n�gon �vers�ttare s� m�ste du f�rst fr�ga om �vers�ttarens tillst�nd. Skicka din synkning / r�ttning till �vers�ttaren, s� l�gger denna upp den med sitt konto.

 • De �vers�ttningar som ligger under "Nyb�rjar�vers�ttningar" blir inte alltid slutf�rda. Garantier f�r att f�rdigdatum st�mmer g�ller inte heller, d� det kanske �r deras f�rsta jobb som �vers�ttare. Detta b�r ni vara medvetna om, och inte bli besvikna om en �vers�ttning inte h�ller utsatt datum i detta forum. Alla �r vi nyb�rjare n�gon g�ng.

 • Du f�r inte anv�nda v�rt forum f�r att skriva upp �vers�ttningar som du t�nker l�gga p� andra sidor. Nyb�rjarforumet �r bara till f�r folk som f�rs�ker f� ett �vers�ttarkonto p� divxsweden.

 • QC-gruppens uppgift �r att g� igenom alla nya �vers�ttares undertexter innan de hamnar p� sidan. Detta genom att korrekturl�sa och p�peka eventuella fel som �vers�ttaren gjort. N�r QC-gruppen �r klar med sin genomg�ng av en �vers�ttning s�tter de en status *GODK�ND*, *GODK�ND---* eller *UNDERK�ND*. Vid *GODK�ND* eller *GODK�ND---* s� skickas �vers�ttningen tillbaka till �vers�ttaren och de fel som tagits upp ska d� r�ttas. Vid *UNDERK�ND* s� f�r inte �vers�ttaren n�gon chans att r�tta de fel som gjorts, inte heller l�gga upp den, utan �vers�ttningen hamnar i ett arkiv som bara QC-gruppen har tillg�ng till. Vill n�gon i QC-gruppen korrigera undertexten och ladda upp den s� f�r de g�ra de. Skillnaden p� *GODK�ND* och *GODK�ND---* �r att man beh�ver 2st *GODK�ND*:a �vers�ttningar f�r att f� ett eget konto. Betyget *GODK�ND---* anv�nds f�r d� en undertext beh�ver g�s igenom, men att �vers�ttningen �nd� �r s� pass bra att den f�r l�ggas upp efter en r�ttning.

 • Den tid det tar f�r QC-gruppen att g� igenom en film beror mycket p� hur l�ng tid det beh�vs innan medlemmarna lyckats f� tag i "r�tt material". N�r det v�l skett s� brukar en QC inte ta mer �n 1-3 dagar. Efter detta ska �vers�ttningen r�ttas av �vers�ttaren, vilket ocks� tar sin tid.


Undertexter och upphovsr�ttsskyddat material
 • DivXSweden's forum �r ett verktyg f�r v�ra �vers�ttare. Huvudsyftet �r att hj�lpa v�ra medlemmar med arbetet av �vers�ttningar av undertexter. Det �r absolut f�rbjudet att p� n�got s�tt hantera s� kallade "rippade" undertexter n�gonstans p� DivXSweden. Alla �vers�ttningar h�r p� DivXSweden m�ste vara lagligt material. Om du mot f�rmodan skulle hitta upphovsr�ttskyddat material, l�nkat eller p� siten, �r det din skyldighet att anm�la detta till en admin.


�ldersgr�ns
 • Vi har en �ldersgr�ns p� 16 �r i forumet. Vi vill h�lla en mogen niv� p� detta forum i form av inl�gg och diskussioner. �r du yngre �n detta anser vi det inte att det �r l�mpligt att du �r medlem. I och med din registrering utg�r vi fr�n att du �r �ver 16 eller har m�lsmans godk�nnande. Det h�r forumet �r allts� f�r "vuxna".


�vrigt
 • DivXSweden anv�nder sig av cookies f�r att h�lla reda p� anv�ndarsessioner, bes�ksstatistik samt lagrar inloggningsinformation f�r forumet. Dessa kommer aldrig att anv�ndas f�r att kartl�gga anv�ndarna.

 • Om du varit inaktiv p� DivXSweden i �ver tre m�nader efter nyregistrering, eller inaktiv i �ver 6 m�nader utan att meddela n�gon speciell anledning till DivXSweden Crew kan ditt konto komma att tas bort utan varning.

 • Du som anv�ndare tar �ven ansvar f�r dina inl�gg och accepterar i och med ditt medlemskap h�r att inte skapa inl�gg vars inneh�lls syfte �r att sprida l�gner, hat, os�mja, el. olagligheter. Du accepterar �ven det faktum att ditt medlemskap kan s�gas upp n�r som helst utav vilken orsak som helst av DivXSweden.

 • Viktigt att po�ngtera �r att om n�gon medlem bryter mot dessa regler kan de komma att bli avst�ngda fr�n sidan utan varning. Vi till�ter inga avvikelser fr�n v�ra regler. Det finns en hel del forum d�r ute och alla har sina regler. Du �r fri att v�nda dig till n�got annat forum om du inte kan acceptera och f�lja v�ra regler.

 • DivXSwedens Crew tar ej ansvar f�r konsekvenserna av eventuella inl�gg i detta forum. Vi str�var att h�lla forumet rent ifr�n olagligheter, felaktigheter och otrevligheter men ansvarar ej f�r v�ra medlemmars inl�gg.

Alla inl�gg som inte f�ljer ovanst�ende regler kommer att editeras/l�sas/raderas utan varning!


DivXSweden Crew


[ Script Execution time: 0.0138 ]   [ 6 queries used ]   [ GZIP aktiverat ]